حمل اثاثیه منزل در اصفهان | حمل اثاثیه منزل اصفهان

حمل اثاثیه منزل اصفهان |منظم بار

حمل اثاثیه منزل اصفهان |monazambar


عنوان بیمه اسباب کشی منزل
نویسنده مریم سپیانی
دپارتمان اوج شید
نعداد کلمات 1224
مدت زمان مطالعه 11 دقیقه

حمل اثاثیه منزل در اصفهان | حمل اثاثیه منزل اصفهان | منظم بار |monazambar

فهرست مطالب

وظایف شما هنگام جابه جایی اسباب منزل چیست؟

چگونه می شود از وسایل خود به خوبی محافظت کرد؟

از کجا باید بیمه اسباب کشی را تهیه کرد؟

انواع پوششهای بیمه در حمل اثاثیه

دو نوع “طلایی” و “نقره ای” داریم؛

کارهایی که شما باید برای حمل اثاثیه منزل در اصفهان انجام دهید؟

چگونه می‌توان از وسایل خود  در برابر آسیب ها محافظت کرد؟

شکل 1: حمل اثاثیه منزل در اصفهان

  شکل 2: حمل اثاثیه منزل اصفهان

وظایف شما هنگام جابه جایی اسباب منزل چیست؟

حمل مضامین آپارتمان مورد نظر، روندی طولانی خواهد بود . ممکن که بعضی از وسایل درمسیرراه  صدمه ببینند و یا اینکه از بین بروخراب بشوند. حضورمحصولات با اهمیت بالا (برای مثال:تابلوهای گران قیمت) در بار، باید به سرپرست شرکت جابه جایی بار اظهارشود. تا به بهای کل اضافه شودواینکه میتوانید از لیستی اسباب درکامیون تنظیم کنید .درصورت آسیب دیدن اسباب میتوانید خسارت بگیرید. منظم بار افتخار دارد که به شما کمک کند بتوانید اقداماتی که باید را انجام دهید.

چگونه می شود از وسایل خود به خوبی محافظت کرد؟

حفاظت از اسباب خانه شما هزینه هایی دربردارد .شرکت های جابه جایی اسباب منزل مخارج را با توجه به مسافت آن را تخمین میزنند .همچنین مقدار هزینه بیمه وسایل نیز از شما گرفته میشود. درموقع حمل ، ممکن است دارایی شخصی گم بشود یا نابود شود.در این صورت قیمت همه وسایل برحسب قیمتی که قبل از اسباب کشی تعیین شده است باید پرداخت شود. بسیاری از شرکت‌ها هستند که به پرداخت خسارت توجهی نمی کنند. درصورتی که مشکلی به وجود بیاید،مسئولیتی را قبول نمی کنند. این دقیقا سوالیه که ما در ابتدا مقاله به آن اشاره کردیم؟این شرکت‌ها چقدر مسئولیت میپذیرند؟ اگرمی خواهید تا از مخارج بکاهید و ازسطح پوشش بالا گذرکنید، بدانید که سطح حمایت شما نیزکاهش می‌یابد. Monazambar تمامی امور اسباب کشی شما را انجام میدهد.

در شکل 1: حمل اثاثیه منزل در اصفهان را می بینید.

حمل اثاثیه منزل در اصفهان|منظم بار

شکل 1: حمل اثاثیه منزل در اصفهان

از کجا باید بیمه اسباب کشی را تهیه کرد؟

وقتی تصمیم به تهیه بیمه حمل اثاثیه منزل اصفهان را دارید، باید به نکاتی توجه کنید. بیشتر وسیله های نقلیه، برای معرفی پوشش بیمه  با شرکت‌های بیمه همکاری می‌کنند. این گزینه، بر اساس قانون، درقیمت گذاری کامل محاسبه شده توسط شرکت جابه جایی بار، اعمال می‌شود. قبل از انجام هرانتخابی ، چندین مورد را بررسی کنید وآنها را با هم مقایسه کنید. نظرات مشتریان را راجع به  اتوبارمورد نظربخوانید، پرس و جو کنید و درنتیجه تصمیم آخررا بگیرید.

بیمه اسباب کشی حمل اثاثیه منزل در اصفهان شامل:

این برگه های بیمه جابه جایی کالاها را در طول  دوره اسباب کشی منازل باحفاظ های متنوع بیمه می کند. آغازبیمه با بازدادن حق بیمه قبل از اسباب کشی است . و تا تحویل آخرین کالا توسط افراد مجرب و با تخصص در مقصد ادامه دارد.
اسباب کشی به وسیله بیمه گذارصورت می پذیرد. از موقع بارگیری کلی کالا بر روی اسباب جابه جایی تا زمان خالی کردن کالا درمقصد حفاظ دارد.

کالاهای خانه و آثار شخصی در بیمه تحت حفاظ قرار دارند؛

 

وسایل نقلیه وحیوانات خانگی در صورتی که در بیمه نامه مورد بیمه حمل اثاثیه منزل اصفهان اضافی قرار گیرند تحت پوشش قرار خواهند گرفت. پول نقد، جواهرات، اسناد با ارزش  و غیره تحت پوشش قرار نمی گیرند.
در مورد مشخص شدن نرخ حق بیمه باید گفت که عامل های زیادی این نرخ را  مشخص میکنند. مانند مبلغ سرمایه شده، فاصله مکانی، مخارج و مدت انبار کردن کالا و مالیات و عوارض دولتی.

انواع پوششهای بیمه  در حمل اثاثیه

دو نوع “طلایی” و “نقره ای” داریم؛

در پوشش طلایی، کالاهایی که به وسیله افراد با تخصص حمل می شوند.  در برابر صدمه وارده  شده به اثاثیه و بی حواسی کارکنان، بیمه  شامل  آن می شود. در این نوع “تمام خطر” نام دارد. علاوه بر مواردی که گفته شد: در پوشش نقره ای، شرایطی مانند به تاخیرافتادن بازکردن جعبه بندی  هست.که کلا یک ماه پس از سپردن درمقصد و ساکن شدن موقت تا کلا یک ماه در نظرگرفته می شود.
درپوشش نقره ای نیز زیان ها و صدمه هایی که در اثر خطرات زیر باشند، تحت حفاظ بیمه حمل اثاثیه منزل اصفهان هستند. حادثه های طبیعی، تصادف وسیله حامل کالا با جسم بیرونی ، از کنترل در اومدن، غرق شدن

یکی دیگر از انواع پوشش ، پوشش اختیاری است؛

در این نوع، هر دو پوشش طلایی و نقره ای را می توان با باز دادن حق بیمه اضافی،خرید. بیمه گذاران با خرید این نوع پوشش به بازکردن جعبه بندی ها می پردازند. وحفاظ اسکان موقت را از یک ماه درحفاظ طلایی، به 2 ماه گسترش می دهند. از این موارد می توان به از کارافتادن و خرابی مکانیکی یا الکتریکی اشاره کرد. یا خسارت به نرم افزارها، پوشش برای حیوانات خانگی، سرقت و آسیب به کانتینر کشتی حمل کالا.

در
شکل 2: حمل اثاثیه منزل اصفهان را بیمه نشان می دهد:

حمل اثاثیه منزل در اصفهان|منظم بار

شکل 2: حمل اثاثیه منزل اصفهان

چگونگی پرداخت خسارت حمل اثاثیه
وقتی که فردی ادعای خسارت کند بیمه گر باید میزان خسارت را با اعمال مازاد با انتخاب فرد جبران کند. فرد ازمیان تعمیر کالاهای صدمه دیده، انتخاب کالای جدید و پرداخت مخارج تعمیر و مستقرشدن باید یکی را انتخاب کند.
دراغاز، فرد باید تمامی اقدامات لازم جهت ممانعت از اشاعه یافتن خسارت با آسیب را به کار گیرد.  و متخصص جا به جایی را از وجود کالاهای آسیب دیده و یا از بین رفته مطلع کند. همچنین فرد باید سریعا به شرکت بیمه اتفاق افتاده را گزارش دهد. را گزارش دهد.
پس ازآنکه شرکت بیمه زیان را پرداخت کرد، حق بازیافت مبلغ بازداده شده ازمسئول بروزخسارت برای بیمه گرمحفوظ است. فرد باید شرکت را دراحیای حق خود یاری رساند و موافقت خود را اطلاع دهد . منظم بار

کارهایی که شما باید برای حمل اثاثیه منزل در اصفهان انجام دهید؟

جابجایی مضامین یک آپارتمان، یک روند نسبتاً پیچیده است.  و احتمال اینکه برخی از وسایل ممکن است در طول مسیر آسیب ببینند یا حتی از بین بروند، وجود دارد.

قوانین بیمه این موارد را پوشش می‌دهد .و هدف اصلی آنها محافظت از اموال و وسایل کسی است. اداره های بیمه سیاست‌ها وقوانینی را برای حفاظت از این دارایی وضع کرده‌اند، که تمام  باربری ها باید آن را انجام دهند.

در حقیقت شرکت‌های اتوباردر برابرزیان وارده به کالاهایی که در حال جابجایی آن هستند، مسئول هستند. سوال ما اینه که این شرکت ها چه قدر مسئول هستند؟

چگونه می‌توان از وسایل خود  در برابر آسیب ها محافظت کرد؟

محافظت از وسایل شما هزینه دارد. شرکت های اتوبار زیان اسباب کشی را برای شما حساب می کنند.   همچنین ،مقدارزیان بیمه جا به جایی وسایل شما را نیزدرآن حساب می‌کنند. شرکت‌های جا به جایی کالا وظیفه دارند که از وسایل شما مراقبت کنند. در صورت بروز خرابی یا از بین رفتن کالای شما شرکت وظیفه دارد خسارت بپردازد. بسیاری از شرکت‌ها  مسئولیت خسارت را بر عهده نمی گیرند این دقیقا همان سوالی بود که ما در ابتدا مطرح کردیم. این شرکت‌ها چقدر مسئول هستند؟monazambar

اما اگر خودتان قصد دارید حمل اثاثیه منزل اصفهان را انجام دهید. می‌توانید با توجه به اندازه  بودجه نوع بیمه حمل اثاثیه منزل در اصفهان حفاظتی را انتخاب کنید. می خواهید تا ازمخارج کم کنید و تصمیم گرفتید از سطح حفاظت بالاصرف نظر کنید. بدانید که سطح حمایت  از شما کاهش خواهد یافت.

 

حمل اثاثیه در اصفهانحمل اثاثیه منزل اصفهان

monazambarانواع پوشش های بیمه حمل اثاثیه منزل در اصفهانچگونگی پرداخت خسارت بیمه حمل اثاثیه منزل در اصفهانحمل اثاثیه منزل اصفهانحمل اثاثیه منزل در اصفهانکاربرد بیمه حمل اثاثیه منزل در اصفهانمنظم باروظایف شما هنگام جابه جایی حمل اثاثیه منزل اصفهان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.