حمل اثاثیه منزل اصفهان|منظم بار

حمل اثاثیه منزل اصفهان|monazambar


حمل اثاثیه منزل در اصفهان | حمل اثاثیه منزل اصفهان | منظم بار | monazambar

عنوان 5 نوع کارتن حمل اثاثیه منزل
نویسنده مریم سپیانی
دپارتمان اوج شید
تعداد کلمات 887
مدت زمان مطالعه 9 دقیقه

فهرست مطالب

فهرست مطالب

کارتن موزی مناسب ترین کارتن برای حمل اثاثیه شما:

کارتن شکستنی مناسب ترین کارتن برای حمل اثاثیه شما:

کارتن زون مناسب ترین کارتن برای حمل اثاثیه شما:

کارتن بزرگ مناسب ترین کارتن برای حمل اثاثیه شما

کارتن مخصوص حمل اثاثیه منزل   و حمل بار 5 لایه:

انواع دیگر کارتن های حمل اثاثیه  درمنزل شامل :

کارتن های حمل اثاثیه منزل برای  جعبه بندی کتاب:

کارتن های حمل اثاثیه منزل برای جعبه بندی لباس:

کارتن های حمل اثاثیه منزل برای جعبه بندی آینه:

کارتن های حمل اثاثیه منزل برای جعبه بندی ظروف:

شکل 1حمل اثاثیه منزل در اصفهان

شکل 2حمل اثاثیه منزل اصفهان

5 نوع کارتن حمل اثاثیه منزل:

کارتن موزی مناسب ترین کارتن برای حمل اثاثیه شما:

این نوع کارتن حمل اثاثیه منزل در اصفهان با نام  کارتن موزی شناخته میشوند.  با مقاومت بالایی که دارند مناسب جعبه بندی وسایل شکستنی از جمله آرکوپال و چینی و غیره هستند.  همچنین برای سایر وسایل دیگر از جمله کتاب و وسایل اداری هم استفاده میشوند.

کارتن شکستنی مناسب ترین کارتن برای حمل اثاثیه شما:

از کارتن شکستنی حمل اثاثیه منزل اصفهان برای جعبه بندی اسباب سنگین و شکستنی استفاده می شود. مانند وسایل آشپزخانه و ظروف آرکوپال و وسایل تزئینی و غبیره  استفاده می‌شود.برای دیدن عکس شکل 1حمل اثاثیه منزل در اصفهان که در زیرانواع کارتن ها را دارد توجه کنید.

حمل اثاثیه منزل در اصفهان|منظم بار

شکل 1حمل اثاثیه منزل در اصفهان

کارتن زون مناسب ترین کارتن برای حمل اثاثیه شما:

کارتن جابه جایی و جعبه ‌بندی وسایل ادارات است. عمدتا برای حمل وسایل اداری در شرکت و بانک کاربرد دارد.

کارتن بزرگ مناسب ترین کارتن برای حمل اثاثیه شما

کارتن حمل اثاثیه منزل در اصفهان  با حجم زیاد به شکل مکعب مربع یا مکعب مستطیل ساخته می شود. این کارتن دارای قابلیت بهره برداری زیاد و برای جعبه بندی اسباب استفاده خواهد شد.

از مشخصه‌های اصلی یک کارتن این است که مقاومت بالایی دارد. وباررا به‌خوبی تحمل می کند. پس از چیدن منظم وسایل در کارتون های حمل  کالا لازم است تا درب آن را با چسب محکم ببندید. برای مطمئن تر شدن طناب‌پیچ کنید.برای دیدن انواع کارتن به منظم بار مراجعه کنید.

کارتن مخصوص حمل اثاثیه منزل و حمل بار 5 لایه:

کارتن های 5 لایه مقاومت زیادی دارند. از کارتن جعبه بندی حمل اثاثیه منزل اصفهان 5 لایه می‌توانید برای بسته بندی لوازم مهمی مانند:

  • ظروف کریستال و چینی و آرکوپال
  • وسایل شکننده و حساس
  • کارتن جعبه بندی حمل اثاثیه به خوبی از وسایل شما نگهداری خواهد کرد. و از زیان های ایجاد شده از خط و خش و … مانع می شود .

کارتن های حمل اثاثیه اصفهان مقاومت زیادی دارند. مناسب همه کسانی است که برای لوازم  خود ارزش قائل می شوند. Monazambar  با انواع زیاد کارتن به شما کمک می کند تا از وسایلتان به خوبی مراقبت کنید.

انواع دیگر کارتن های حمل اثاثیه در منزل شامل:

کارتن های حمل اثاثیه منزل برای  جعبه بندی کتاب:

برای جعبه بندی موارد سنگین وزن مثل دی وی دی و نواراست.  این نوع کارتن ها به نام کارتن های کتاب یا مطبوعات معروفند. اصولا اندازه ای متوسط داشته تا برای حمل کردن زیاد سنگین نشود.

مناسب ترین نوع جعبه برای حمل اثاثیه میباشد. موقع جابه جایی از کتاب خانه های خصوصی یا کتاب خانه های مدرسه ها به محلی دیگرکاربرد دارد. از3 لایه ایجاد شده اند که هرکدام داخل دیگری می رود. در شکل 2حمل اثاثیه منزل اصفهان عکسی دیگر از انواع کارتن را میبینید.

حمل اثاثیه منزل در اصفهان|منظم بار

شکل 2حمل اثاثیه منزل اصفهان

کارتن های حمل اثاثیه منزل برای جعبه بندی لباس:

یک میله آهنی یا چوبی دربعضی از مکان ها در کارت برای آویزان کردن لباس ها وصل شده است . مثل یک کمد موقت برای افراد استفاده میشود.

لباس های خود را در کارتن های حمل اثاثیه منزل اصفهان که مناسب شما ساخته شده است آویزان کنید. و درموقع آماده شدن برای حرکت ، آن را با یک نوار می چسبانید . لباس های آویزان شده در کارت در طول حرکت آویزان می مانند .

شما آن را یک جعبه خوابیده یا ایستاده می بینید. کارتن های حمل اثاثیه منزل در اصفهان برای البسه گران هستند ولی مفید خواهند بود. از خیس شدن و خراب شدن البسه جلوگیری می کند .

کارتن های حمل اثاثیه منزل برای جعبه بندی آینه:

این نوع ازکارتن ها برای حمل تصویرهای کادرآینه ای و شیشه ای به حرکت درآوردن رومیزی شیشه ای استفاده میشود.

بسته های آینه ای یا جعبه در سایزهای مختلف ومتفاوتی هستند. آن ها اصولا هموارهستند و نگه دارنده قاب های نقاشی هم هستند.

کارتن های حمل اثاثیه منزل برای جعبه بندی ظروف:

این لایه با مقاومت اضافه ایجاد شده است و باعث می شود کارتن های حمل اثاثیه منزل در اصفهان از ایمن ترین کارتن ها حمل اثاثیه منزل اصفهان شناخته شود. این به طور خاص برای جعبه بندی انواع لوازم آشپزخانه ، بلور، و موارد مشابه ساخته شده است. monazambar   دارای مقاوم ترین و متنوع ترین کارتن ها می باشد.

شکل 2حمل اثاثیه منزل اصفهان

کارتن های حمل اثاثیه منزل برای جعبه بندی لباس:

یک میله آهنی یا چوبی دربعضی از مکان ها در کارت برای آویزان کردن لباس ها وصل شده است . مثل یک کمد موقت برای افراد استفاده میشود.

لباس های خود را در کارتن های حمل اثاثیه منزل اصفهان که مناسب شما ساخته شده است آویزان کنید. و درموقع آماده شدن برای حرکت ، آن را با یک نوار می چسبانید . لباس های آویزان شده در کارت در طول حرکت آویزان می مانند .

شما آن را یک جعبه خوابیده یا ایستاده می بینید. کارتن های حمل اثاثیه منزل در اصفهان برای البسه گران هستند ولی مفید خواهند بود. از خیس شدن و خراب شدن البسه جلوگیری می کند .

کارتن های حمل اثاثیه منزل برای جعبه بندی آینه:

این نوع ازکارتن ها برای حمل تصویرهای کادرآینه ای و شیشه ای به حرکت درآوردن رومیزی شیشه ای استفاده میشود.

بسته های آینه ای یا جعبه در سایزهای مختلف ومتفاوتی هستند. آن ها اصولا هموارهستند و نگه دارنده قاب های نقاشی هم هستند.

کارتن های حمل اثاثیه منزل برای جعبه بندی ظروف:

این لایه با مقاومت اضافه ایجاد شده است و باعث می شود کارتن های حمل اثاثیه منزل در اصفهان از ایمن ترین کارتن ها حمل اثاثیه منزل اصفهان شناخته شود. این به طور خاص برای جعبه بندی انواع لوازم آشپزخانه ، بلور، و موارد مشابه ساخته شده است. monazambar  دارای مقاوم ترین و متنوع ترین کارتن ها می باشد.

حمل اثاثیه منزل اصفهانحمل اثاثیه منزل در اصفهان

monazambarحمل اثاثیه منزل اصفهانحمل اثاثیه منزل در اصفهانکارتن 5 لایه برای حمل اثاثیه منزل در اصفهانکارتن بزرگ برای حمل اثاثیه منزل در اصفهانکارتن زون برای حمل اثاثیه منزل در اصفهانکارتن شکستنی برای حمل اثاثیه منزل در اصفهانمنظم بار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.