حمل اثاثیه منزل در اصفهان | حمل اثاثیه منزل دراصفهان

حمل اثاثیه منزل دراصفهان|منظم بار

حمل اثاثیه منزل دراصفهان|monazambar


عنوانکارتن حمل اثاثیه منزل
نویسندهمریم سپیانی
دپارتماناوج شید
تعداد کلمات1274
مدت زمان مطالعه11 دقیقه

 

مناسب ترین کارتن حمل اثاثیه منزل شامل:

کاربرد کارتن های اسباب کشی در اصفهان شامل موارد زیر میباشد:

اندازه کارتن اسباب کشی برای لوازم خانه در اصفهان

کارتن اسباب کشی و جعبه بندی برای حمل اثاثیه منزل دراصفهان

قیمت باربری و کارتن اسباب کشی برای حمل اثاثیه منزل در اصفهان

کارتن های با 3 لایه روکش برای حمل اثاثیه

کارتن های با 5 لایه روکش برای حمل اثاثیه

کارتن های با  7 لایه روکش برای حمل اثاثیه

بر اساس نوع کاربرد کارتن های بسته بندی به دسته بندی های زیرتقسیم میشوند:منظم بار

– کارتن های پنج لایه حمل باراسباب خانه در اصفهان:

– کارتن رگال دار در حمل اثاثیه منزل دراصفهان:

هزینه بسته بندی کارتن  حمل باردر اصفهان چقدرمیباشد؟

الف- دستمزد کارگر بسته بندی کارتن حمل اثاثیه منزل در اصفهان چه قدر میباشد؟

ب- قیمت لوازم و تجهیزات بسته بندی  حمل اثاثیه منزل در اصفهان چه قدر می باشد؟

شکل 1: حمل اثاثیه منزل دراصفهان

شکل 2حمل اثاثیه منزل در اصفهان

کارتن حمل اثاثیه منزل دراصفهان  برای جعبه بندی کالا و ماده ها درصنایع تولید میشده است. به خاطر عملکرد مناسبشان ، شرکت های خدمات رسانی اسباب کشی برای جعبه بندی اسباب خانه از آن بهره میبردند. دراسباب کشی نوین انواع کارتن اسباب کشی با اندازه های های متنوع به کاربرده میشود. همچنین حمل و نقل و جا به جایی را راحت تر کرده است. امروزه کارخانه های ایجاد کننده جعبه،  بسته هایی را  برای حمل اثاثیه منزل در اصفهان را با قواعد خوب وخاص خود به تولید میرسانند. منظم بار

چرا جعبه اسباب کشی مناسب ترین وسیله جابه جایی اثاثیه است؟

حمل وسایل مقاومت لازم را برای اسباب خانه دارد و برای اسباب کشی بهترین وسیله است.  برخی از فواید این کارتن ها عبارتند از:

 • بسته بندی مرتب تر انجام می شود
 • کارتن حمل اثاثیه مانع آسیب به لوازم می شود
 • خدمات اسباب کشی سریع تر انجام می شود
 • کارگر راحت بار راجابه جا حمل میکند
 • امکان اتیکت زدن بر روی کارتن وجود دارد

مناسب ترین کارتن حمل اثاثیه منزل دراصفهان شامل:

کارتن را مناسب ترین ابزاراسباب کشی لوازم میدانند. به صورت ۵ لایه و در اندازه های متفاوت تولید میشوند. برای بسته بندی اسباب خانه هنگام جابه جایی الزاما ازکارتن بسته بندی با اندازه مناسب استفاده میشود. در خدمات اسباب کشی برای لوازم مختلف، کارتن متفاوتی استفاده میشود. برای مثال کارتن بسته بندی لوازم الکتریکی دارای استحکام زیاد تری است واندازه معمولی دارد. اما برای بسته بندی لباس از جعبه های رگال دار استفاده میشود. monazambar

کاربرد کارتن های اسباب کشی در اصفهان شامل موارد زیر میباشد:

اگرمی خواهید اسباب کشی راحتی داشته باشید باید از کارتن برای جمع کردن همه وسایل منزل کمک بگیرید. مبلمان را بدون بسته بندی جا به جا میکنند و ازسلفون کشی با پلاستیک حباب دارتوصیه میشود.بعضی از کاربردهای اصلی تجهیزات حمل بار عبارت است از:

 • جعبه بندی کتاب
 • جعبه بندی لوازم الکتریکی
 • جعبه بندی وسایل آشپزخانه
 • جا به جایی مواد غذایی
 • جعبه بندی لباس
 • جعبه بندی تکه های کوچک و …..

اندازه کارتن اسباب کشی برای لوازم خانه در اصفهان

جعبه بندی دارای لایه های متفاوت بوده و از مقوا، فیبر و یا مواد پلیمری ایجاد می شود. در کف و دیواره هامستحکم شده و موقع حمل وسایل فرسوده  نمی شود. اندازه استاندارد جعبه حمل اثاثیه منزل در اصفهان  با نوع وسیله مشخص میشود. ۵ اندازه ریزتا درشت جعبه بسته بندی بیشتر مورد کار قرار میگیرد. اندازه های معمولی برای حمل آسان لوازم بهترهستند.

کارتن اسباب کشی و جعبه بندی برای حمل اثاثیه

مهم ترین ویژگی دراسباب کشی استفاده نو وسایل است. اگر کارتن اسباب کشی شکاف یا فرسوده باشد، ایستادگی خود را از دست داده و مناسب اسباب کشی نیست. در این صورت احتمال افتادن وسایل زیاد خواهد بود.

قیمت باربری و کارتن اسباب کشی برای حمل اثاثیه

پاداش کارگرجابه جایی بار ساعتی محاسبه میشود. قیمت وسایل بسته بندی با توجه به حجم بار و تعداد کارتن و اندازه آن متغیرمیباشد. بعضی از شرکت ها جعبه حمل اثاثیه را جزئی به فروش می رسانند.و این روی بهای کل اضافه میشود

در شکل 1 حمل اثاثیه منزل دراصفهان را میبینید

حمل اثاثیه منزل در اصفهان|منظم بار

شکل 1: حمل اثاثیه منزل دراصفهان

در بیشتر اوقات  جعبه های بسته بندی را از لحاظ قطر و تعداد لایه های استفاده شده در تولید آنها به چند دسته تقسیم می کنند:

کارتن های با 3 لایه روکش

کارتن های با 5 لایه روکش

کارتن های با  7 لایه روکش

دسته بندی کارتن ها بر اساس نوع استفاده:

منظم بار

 1. کارتن های صنعتی: کارتن های که معمولا صرف استفاده و جعبه بندی کالاهامورد استفاده قرار میگیرد. شرکت های غذایی و لبنیاتی، شرکتها و سازمان های دارویی، وسایل و محصولات شیمیایی و دارویی و… بکار می روند. این کارتن ها استحکام زیادی دارند.
 2. کارتن های ویژه بسته بندی: کارتن هایی که به طور معمول درفروشگاه ها و میوه فروشی ها هستند.
 3. کارتن های دایکاتی: جهت استفاده دربعضی ازصنایع غذایی، تکه های صنعتی و غیره.monazambar

 حمل اثاثیه منزل دراصفهان جهت امور یا منزل دو نوع هستند:

– کارتن های پنج لایه حمل باراسباب خانه در اصفهان:

این نوع کارتن ها از پراستفاده ترین نوع کارتن ها هستند.  این نوع کارتن ها توسط شرکتهای اتوبار و باربری مورد استفاده قرار می گیرند. در این نوع کارتن ها بسیاری از وسایل و لوازم قرار میگیرد.  و با استفاده از پلاستیک حبابدار و یا نایلون های محکم و لایه های مقوا میان آنها فاصله گذاشت تا موقع  جابه جایی ، لوازم و وسایل با یکدیگر برخوردی نداشته باشند.  به ویژه لوازم شکستنی ومهم.

در تصویرشکل 2حمل اثاثیه منزل در اصفهان را میبینید.

حمل اثاثیه منزل در اصفهان|منظم بار

شکل 2حمل اثاثیه منزل در اصفهان

– کارتن رگال دار در حمل اثاثیه منزل دراصفهان:

این نوع کارتن ها خیلی وقت پیش به بازار ارائه شده اند.  می توان در آنها لباس ها را براحتی در آنها قرار داد.  همچنین موقع کار در زمان آماده کردن وسایل شما جهت ارسال به مقصد، بدون کثیف شدن در کارتن رگال قرار می گیرد. همچنین سرعت کار بیشترخواهد شد.  این کارتن ها به ، کارتن بسته بندی لباس معروفند. به طور معمول هر کارتن رگال دار میتواند نهایتا  تا 12 لباس جای بگیرد.

هزینه بسته بندی کارتن  حمل باردر اصفهان چقدرمیباشد؟

شرکت های باربری قیمت هامتفاوتی برای جمع آوری وسایل و جعبه بندی دریافت می کنند. این قیمت برحسب تعرفه مشخص شده  و با توجه به مقدار بار برای هر مشتری متفاوت خواهد بود.  این هزینه ها شامل دو بخش  کلی میباشد:

    الف- دستمزد کارگر بسته بندی کارتن حمل اثاثیه منزل در اصفهان چه قدر میباشد؟

قیمت خانه ومنطقه هیچ اثری روی هزینه های بسته بندی  ندارد. با زیاد شدن  مقدار وسیله ها ، اصولاساعات بیشتری برای بسته بندی و پکیج کردن لوازم احتیاج می شود. و نیروی کار بیشتری هم  برای این کار لازم خواهد بود. یعنی با زیاد شدن اثاثیه احتیاج مبرمی به نیروی کار برای بسته بندی و خدمات رسانی برای اسباب کشی احساس میشود.  منظم بار

ب- قیمت لوازم و تجهیزات بسته بندی  حمل اثاثیه منزل در اصفهان چه قدر می باشد؟

بسته بندی وسایل کوچک و وسایل درون قفسه های دردارآشپزخانه و کمدهای لباس کار بسیار کسل کننده خواهد بود. شرکت خدمات اسباب کشی کارگرهای با تجربه ای میفرستد. بسته بندی  حمل اثاثیه منزل دراصفهان  این کار را به صورت  کاملا صحیح و بر طبق قاعده  انجام می دهد. کارتن ها دارای لایه های متفاوتی اند  که شامل 5 لایه هستند. کارتن های سنگین وزن و مقاوم ، فقط وسیله بسته بندی اثاثیه منزل نیستند.  لوازم و آماده سازی بسیاری برای بسته بندی بار مورد استفاده قرارمیگیرند که برای محافظت ازاثاثیه لازم هستند. هزینه بسته بندی حمل اثاثیه منزل در اصفهان اثاثیه منزل رابطه مستقیمی  با وسایل بسته بندی دارد. برای همین نمی توان قیمت پایدار و مشخصی را برای مخارج جعبه بندی وسایل منزل درکل منطقه ها درنظر گرفت. تعداد اثاثیه منزل قسم و تعداد کارتن و دیگر وسایل بسته بندی را تعیین میکند. monazambar

حمل اثاثیه منزل در اصفهانحمل اثاثیه منزل دراصفهان

monazambarاندازه کارتن حمل اثاثیه منزل دراصفهانحمل اثاثیه منزل در اصفهانحمل اثاثیه منزل دراصفهاندستمزد کارگر بسته بندی کارتن حمل اثاثیه منزل در اصفهانکاربرد کارتن های اسباب کشی در اصفهانمنظم بارهزینه بسته بندی کارتن حمل اثاثیه منزل در اصفهان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *