مواردی که به شما برای انتخاب کامیون حمل اثاثیه کمک می کند

حمل اثاثیه منزل در اصفهان

حمل اثاثیه منزل در اصفهان |حمل اثاثیه منزل دراصفهان

عنوان مواردی که به شما برای انتخاب کامیون حمل اثاثیه کمک می کند
نویسنده محمد متولی
دپارتمان اوج شید
تعداد کلمات 891
مدت زمان مطالعه 09:31 دقیقه

فهرست مطالب

ماشین های حمل اثاثیه باید چه شرایطی داشته باشند

درانتخاب ماشین حمل اثاثیه باید به موارد زیر توجه کرد؟

ماشین های حمل اثاثیه باید چه ویژگی داشته باشند

چگونه کامیون های حمل اثاثیه را اندازه گیری کنیم؟

چه چیزی در انتخاب کامیون حمل اثاثیه منزل در اصفهان موثراست

آشنایی مختصر با انواع کامیون های تریلی حمل وسایل

فهرست اشکال

شکل 1 حمل اثاثیه منزل در اصفهان

شکل 2 حمل اثاثیه منزل دراصفهان

 • ماشین های حمل اثاثیه باید چه شرایطی داشته باشند

یکی از موردهایی که باید حین انجام حمل اثاثیه منزل دراصفهان رعایت شود انتخاب شرکت حمل اثاثیه منظم بار است. اگرهنگام حمل اثاثیه منزل در اصفهان  ماشین خراب شودامکان دارد باعث هدر رفتن زمان ودیر رسیدن وسایل به مقصد شود. حمل اثاثیه یکی ازمسئله های مهم زندگی افراداست و سالم رسیدن وسایل به مقصد یکی ازبزرگترین نگرانی های مشتریان میباشد. چه خوب که قبل از اجاره باربری با کمی سوال کردن ازآشناییان بهترین شرکت حمل و نقل را پیدا کنید. شرکت ما هر سال ماشین های حمل اثاثیه راعوض میکند با این کار سالم رسیدن وسایل رابرای مشتریان ضمانت میکند. باتوجه به شکل 1 حمل اثاثیه منزل در اصفهان شما میتوانید باماشین هایی که برای حمل اثاثیه مناسب هستند آشناشوید.

حمل اثاثیه منزل در اصفهان

شکل 1 حمل اثاثیه منزل در اصفهان

 • درانتخاب ماشین حمل اثاثیه باید به موارد زیر توجه کرد؟

 1. نوع وسیله: هر چه وسایل بزرگ تر باشد به ماشین حمل بار بزرگتری برای حمل اثاثیه ها نیاز داریم. انتخاب ماشین حمل اثاثیه منزل دراصفهان مناسب میتواند رفت وآمد شما را کم کند درنتیجه حمل اثاثیه ارزانی خواهید داشت.
 2. نوع مسیر: در بیشتر اوقات برای مسافت های دور از ماشین های حمل وسایل بزرگ مثل تریلر استفاده میشود. این ماشین ها برای حمل اثاثیه بین شهری منساب هستند وبیشتر درشهرهای بزرگ با مقررات عبورومرور به مشکل می خورند.
 3. فصل اثاث کشی: این که در چه فصلی میخواهید اثاث کشی کنید در انتخاب ماشین باربری تاثیر بسزایی دارد. ماشین های منظم بار مثل وانت ها که کابین سقف داردارند درآب وهوای بدمثل بارش برف وباران ازوسایل شمامراقبت میکنند.
 • ماشین های حمل اثاثیه باید چه ویژگی داشته باشند

 1. ماشین ها بایدنو وبه روز باشند:ماشین های منظم بار اگرسالم نباشندامکان داردهنگام حمل اثاثیه منزل دراصفهان به مشکل بخورند. وموجب دیر رسیدن وسایل به مقصدشوند به همین دلیل باعث پایین آمدن اعتبار شرکت حمل اثاثیه منزل در اصفهان میشود.
 2. ماشین ها باید بیمه نامه داشته باشند: بیمه برای هر کاری به خصوص ماشین حمل بار بسیار ضروری است. ماشین حمل اثاثیه حتما بایدهمیشه بیمه نامه داشته باشند تازمانی که تصادف رخ داد ووسایل آسیب دیدن ازبیمه استفاده کنند.
 3. ماشین های حمل اثاثیه باید مجهز باشند:ماشین هایی که برای حمل اثاثیه انتخاب میشوند باید ازهمه لحاظ مجهز باشند. سقف دار کردن ماشین و موکت کردن ته ماشین و داشتن دیگر وسایلی مثل پتو-طناب برای امنیت بیشتروسایل مهم هستند.
 • چگونه کامیون های حمل اثاثیه را اندازه گیری کنیم؟

یک روش برای اندازه گرفتن کامیون حمل اثاثیه منزل دراصفهان این است که برای هراتاق حدود سه فوت فضاداده میشود. با این قانون برای اجاره کامیون بیست وچهارکیلوگرمی باید فضای کافی برای بارگیری 8 اتاق که وسایل کامل دارندراداشته باشد. هرچند این دقیق نیست به همین خاطر باید یک بار دیگر بخش زیادی از وسایل های خود را معین کنید. درانتهای روزمحتاط بودن راکناربگذاریدو یک کامیون حمل اثاثیه منزل در اصفهان رااجاره کنید تاحمل اثاثیه شماناآرامی کمی داشته باشدوmonazambarانجام شود. هرکامیون میتواند میزان معلومی ازوسایل را بار کند که سایز آن اغلب بر حسب متر مکعب اندازه گیری می شود. این اندازه گیری همه فضای باز ازمحدوده ذخیره کردن وسایل در کامیون را از زیر تا روی سقف درنظر میگیرد.

 • چه چیزی در انتخاب کامیون حمل اثاثیه منزل در اصفهان موثراست

غیرازاندازه گیری کامیون حمل اثاثیه منزل دراصفهان شرکتهای کرایه کامیون هستندکه میتواننداحتیاجات شمارابااستفاده ازتشخیص مقدارواقعی وسایل شمادرانتخاب کامیون مشخص کنند. به عنوان نمونه یک کامیون بیست فوتی می تواند حدودا لوازم 3 اتاق رادر خودجای دهد وآن را حمل کند. یادتان باشد که این تعداد دقیق نیست و تعداد دقیق اتاق ها و مقدار وسایل شمادر انتخاب ماشین بسیارتاثیرگذار است. و فقط با توجه به میزان وسایل موجود در اتاق ها نوع کامیون حمل اثاثیه منزل در اصفهان معین میگردد. اگرشمامبل بزرگ دارید یادوتا از اثاثیه شما بزرگ هستند یاشما فقط یک مبل بدون میزنهارخوری داریدچگونه میشودنوع ماشین راانتخاب کرد. این تفاوتها میتوانند تعداداتاق هایی را که میتوانید دریک کامیون monazambar جای دهید را تا مقدار زیادی کم یا زیادکند.

 • آشنایی مختصر با انواع کامیون های تریلی حمل وسایل

 1. تریلی کفی دار:تریلی هایی که کفی دارند از نوع ساده کامیون حمل اثاثیه منزل دراصفهان هستند وبدون سقف هستند. این نوع تریلی ها برای حمل بار های سنگین استفاده می شود بارهایی مانند سنگ های یا ماشین های سنگین.
 2. کامیون های اتاق دار:اسم این نوع کامیون ها کامیون اتاق داراست وبرای حمل اثاثیه منزل در اصفهان مناسب هستند. این نوع از کامیون ها بیشترین ارتفاعی که بدنه آن از کف اتاق دارد یک و نیم متر می باشد.
 3. کامیون های لبه‌دار:این نوع کامیون های monazambar ازکنارباز میشوند این کامیون ها بیشترین ارتفاعی که دارند هشتاد سانتی متراست. با توجه به شکل 2 حمل اثاثیه منزل دراصفهان شما می توانید درتصویر زیر انواع کامیون ها را مشاهده کنید.
حمل اثاثیه منزل دراصفهان

شکل 2 حمل اثاثیه منزل دراصفهان

حمل اثاثیه منزل در اصفهانحمل اثاثیه منزل دراصفهان

monazambarاسباب کشیحمل اثاثیهحمل اثاثیه منزلحمل اثاثیه منزل در اصفهانحمل اثاثیه منزل دراصفهانماشین حمل اثاثیه منزلمنظم بار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.