10 نکته مهم در زمان حمل اثاثیه سنگین | حمل اثاثیه منزل در اصفهان

حمل اثاثیه منزل در اصفهان | حمل اثاثیه منزل اصفهان

حمل اثاثیه منزل در اصفهان | حمل اثاثیه منزل اصفهان | منظم بار | monazambar


عنوان10 نکته مهم در زمان حمل اثاثیه سنگین
نویسندهامیر حسین ضیایی
دپارتماناوج شید
مدت زمان مطالعه11:40
تعداد کلمات1140

استاتیک:حمل اثاثیه منزل در اصفهان | داینامیک : حمل اثاثیه منزل اصفهان

فهرست مطالب

مدیریت کردن بسته بندی کالا ها و لوازم مورد نیاز

اطمینان خاطر پیدا کردن نسبت محکم بودن جعبه های مقوایی

نشان گذاری روی جعبه ها | حمل اثاثیه منزل در اصفهان

تمیز کردن کشو های میز آرایش و تمیز کردن وسایل داخل آن

نحوه حمل کردن خرده ریز های شکستنی | حمل اثاثیه منزل در اصفهان

نحوه صحیح حمل لوازم صوتی تصویری و لباس های آویز

در دسترس قرار دادن وسایل مورد نیاز برای اسباب کشی

باز کردن مجدد وسایل بسته بندی شده | حمل اثاثیه منزل در اصفهان

فهرست تصاویر

شکل 1حمل اثاثیه منزل در اصفهان

شکل 2حمل اثاثیه منزل اصفهان

مدیریت کردن بسته بندی کالا ها و لوازم مورد نیاز

با رعایت  ترتیب و زمان بندی و همچنین لوازمی که باید جا به جا شوند، بر روی کاغذ نوشته  سپس.حمل اثاثیه منزل اصفهان منظم بار مرحله بسته بندی راشروع کنید طناب و جعبه های ضخیم در اندازه های مختلف تهیه کنید جعبه های. پلاستیکی یا چوبی مخصوص میوه پارچه و چسب نواری محکم روزنامه باطله مداد و دیگر وسایلی که. برای بسته بندی نیاز است را تهیه کنید البته باید دقت کرد که لوازم شکستنی را باید بعد از انتقال به محل. جدید دوباره شسته شود و در مرحله بسته بندی آن ها را با روزنامه و مقوا به هم بپیچید و با روزنامه آن را مرتب کنید.حمل اثاثیه منزل در اصفهان

اطمینان خاطر پیدا کردن نسبت محکم بودن جعبه های مقوایی

قبل ازگذاشتن  اشیا  در جعبه های مقوایی، از محکم بودن اتصالات آنها، مطمئن شوید هر مقدار در بسته.حمل اثاثیه منزل اصفهان   بندی وسایل شکستنی بیشترمواظب باشید  لوازم  خود را سالم تر تحویل می گیرید خرده ریز های. شکستنی را در روزنامه بپیچید یا در پلاستیک های در باز قرار دهید وقتی دارید وسایل را در مقوا می. چینید هر وسیله را با توجه به استحکام و قدرت آن مقوا بپیچید که باعث پارگی مقوا هم نشود از طناب. های ضخیم نیز استفاده کنید البته طنابی که باعث پارگی نشود و صدمه ای به وسایل نزند که باعث آسیب به وسایل شود.حمل اثاثیه منزل در اصفهان

برای اطلاعات بیشتر مقاله حمل اثاثیه منزل در اصفهان | حمل اثاثیه منزل دراصفهان | منظم بار monazambar را مطالعه کنید.

حمل اثاثیه منزل در اصفهان | حمل اثاثیه منزل اصفهان

شکل 1حمل اثاثیه منزل در اصفهان

نشان گذاری روی جعبه ها | حمل اثاثیه منزل در اصفهان

بر داخل  هر جعبه پس از پایان  کار بسته بندی، برچسبی بچسبانید  که نشان دهنده  لیست وسایل و لوازم.حمل اثاثیه منزل اصفهان  منظم بار  داخل آن چسبانده و اگر وسایل شکستنی است با مداد رنگی یا فسفری روی آن مشخص کنید که این وسایل. شکستنی است و بعد از این که به ممحل جدید انتقال دادید این جعبه ها را در محلی که باید قرار گیرد. بگذارید و این روش نظم بیشتر و سریع تری به کار ما می دهد و مراقب باشید هنگام حمل اثاث به محل. جدید در خانه جدید فرشی پهن کنید که زمانی که وسایل را می آورید فرش کثیف نشود.حمل اثاثیه منزل در اصفهان

تمیز کردن کشو های میز آرایش و تمیز کردن وسایل داخل آن

درون  هرکدام  از کشوهای و میز آرایش را تمیز و مرتب  کرده و لوازم داخل آن را به طور منظم بچینید. و بعد  کشوی حاوی لوازم  را در داخل کیسه زباله بزرگ و محکم  قرار دهید. به قصد جلوگیری.حمل اثاثیه منزل اصفهان  منظم بار  از ریختن لوازم به بیرون، در پلاستیک را منگنه  بزنید در هنگام اسباب کشی وسایل چوبی زاویه دار. مثل میز ها بیشتر در معرض خطر قرار می گیرد لذا برای نگهداری از این وسایل زاویه هارا با پلاستیک. یا روزنامه یا هر چیز دیگر بچسبانید که هنگام حمل اثاث و وسایل صدمه و آسیبی نبیند و برای اطمینان. کامل می توانید بعد از آن دوباره یک لایه مقوایی ضخیم روی آن پلاستیک قرار دهید تا با اطمینان بیشتر این کار را انجام دهید.حمل اثاثیه منزل در اصفهان

نحوه حمل کردن خرده ریز های شکستنی | حمل اثاثیه منزل در اصفهان

زمانی  که برای محکم کردن پوشش های حفاظتی برای وسایل  چسب چوبی  را استفاده می کنید  مواظب.  باشید که چسب به طور مستقیم با سطح لوازم چوبی تماس پیدا نکند و به منظور جلوگیری از هر گونه.حمل اثاثیه منزل اصفهان monazambar آسیب به مبلمان و رنگ و روکش از پلاستیک پارچه و روزنامه استفاده کنید برای خرده ریز های شکستنی. و نا مستحکم هم میتوانید از لباس های نخی منزلتان استفاده کنید.

برای جابجایی گلدان ها مجبورید به همان شکل که هست آن ها را جا به جا و حمل کنید ولی اگر گلدان. ها کوچک بود می توانید تعدادی از آن ها را باهم حمل کنید ولی اگر این کار را انجام دادید سعی کنید آن هارا به هم بچسبانید.حمل اثاثیه منزل در اصفهان

در مقاله نکاتی درباره اسباب کشی منزل نکات بیشتری را بخوانید.

حمل اثاثیه منزل در اصفهان | حمل اثاثیه منزل اصفهان

شکل 2حمل اثاثیه منزل اصفهان

نحوه صحیح حمل لوازم صوتی تصویری و لباس های آویز

لباس های آویز را با همان چوب لباس به صورت مجموعه ای در یک پلاستیک  بزرگ و یا در میان.حمل اثاثیه منزل اصفهان  یک ملافه پیچیده و حمل کنید همچنین برای حمل لوازم صوتی و تصویری آن هارا در جعبه های. مخصوص قرار دهید و وسایلی مثل تلوزیون و مانیتور را در کارتن های مخصوص خودش قرار دهید و. تا جایی که میشه با وسایل نقلیه خودتان حمل شود. با توجه به شکل 1حمل اثاثیه منزل در اصفهان

اجناس گران قیمت را هم تا حد امکان با وسیله نقلیه خودتان حمل کنید قبل از اثاث کشی به خانه جدید آنجا. را به طور کامل تمیز کرده و بعد از آن سمپاشی کنید.حمل اثاثیه منزل در اصفهان

در دسترس قرار دادن وسایل مورد نیاز برای اسباب کشی

لوازم اساسی را هم که در طول اثاث کشی برای شما نیاز است را در دسترس قرار دهید مثل پوشاک و.حمل اثاثیه منزل اصفهان  monazambar لوازم بهداشتی و غیره و اگر موکت روی سرامیک پهن کردید با یک پلاستیک ضخیم روی آن را بپوشانید. تا هنگام اسباب کشی کثیف و چرک نشود.

تا جایی که میشه هیچ وسیله ای را بدون جعبه از خانه خارج نکنید زیرا قرار گرفتن آن ها در کنار آن. بدون هیچ پوششی موجب میشه آسیب جدی تری به وسایل و لوازم ما وارد شود  و قرار دادن وسایل بدون. هیچ پوششی احتمال آسیب رسیدن به وسایل را بیشتر می کند.حمل اثاثیه منزل در اصفهان

باز کردن مجدد وسایل بسته بندی شده | حمل اثاثیه منزل در اصفهان

در اثاث کشی  و اثاثیه خانه، حتی لوازمی که در محل قبلی همواره در جعبه های مخصوص بسته بندی.حمل اثاثیه منزل اصفهان monazambar  بوده اند را باز کرده و بعد از تمیز کردن و زدودن خاک و غبار و بازدید آن ها به طور مجدد بسته بندی. کرده و به محل جدید انتقال دهید چون ممکن است در غیر این صورت با همه تمهیداتی که برای مبارزه. با حشرات در خانه جدید اندیشیده اید حشرات و یا تخم آن ها را از طریق وسایل به این محل منتقل دهید.حمل اثاثیه منزل در اصفهان  https://www.monazambar.ir/

حمل اثاثیه منزلحمل اثاثیه منزل اصفهانحمل اثاثیه منزل در اصفهان

monazambarاسباب کشیاسباب کشی منزلحقوق کارگر اسباب کشیحمل اثاثیه منزل در اصفهانحمل ونقل وسایل اسباب کشیماشین اسباب کشیمزایای داشتن کارگر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *