حمل اثاثیه منزل در اصفهان | حمل اثاثیه منزل دراصفهان

عنوان نکات ساده ای که باید برای پرکردن کارتن اسباب کشی رعایت کرد
نویسنده محمد متولی
دپارتمان اوج شید
تعداد کلمات 965
زمان مطالعه 10:05 دقیقه

فهرست مطالب

نکاتی که بایدحین پر کردن کارتن اسباب کشی رعایت کرد:

جعبه‌هایی را در سایزهای متفاوت حتما باید تهیه کنید

حین پر کردن کارتون ها بایدتناسب سایزاجسام با سایزکارتون هارعایت شود

برای محکم کردن ته کارتون اسباب کشی باید از مقوای کارتنی استفده کرد؟

اول وسایل بزرگ و بعد وسایل کوچک را درون کارتون بگذارید!

برای محافظت از وسایل شکستنی از کارتن های رنگی استفاده کنید

قانون طلایی پر کردن کارتون اسباب کشی چیست؟

فهرست شکل

شکل 1حمل اثاثیه منزل در اصفهان

شکل 2 کارتن حمل اثاثیه منزل اصفهان

 

  • نکاتی که بایدحین پر کردن کارتن اسباب کشی رعایت کرد:
  • جعبه‌هایی را در سایزهای متفاوت حتما باید تهیه کنید

قبل ازهرکاری بایدکارتن حمل اثاثیه منزل اصفهان درسایزهای کوچک-بزرگ-متوسط پیداکنید که بتوان وسایل ریزودرشت خانه رادرون آنها منظم بار قرارداد. اندازه کارتون های کوچک حدودا ۵۲ در ۳۵ در ۲۲ است که با اندازه ی کارتن‌ های موز برابر است. اگرخط‌کش نداشتید میتوانیداندازه‌ تقریبی کارتن‌هاراپیداکنیداین جعبه هاحدودیک وجب ارتفاع یک و نیم وجب طول وحدود دو ونیم وجب عرض دارند. این کارتن‌ ها برای وسایلی مثل کتاب وسایل شکستنی مانند بلوریجات وکریستال مناسب‌ اندسایزمتوسط کارتن‌های حمل اثاثیه منزل در اصفهان. حدودشصت درچهل درسی است که تقریبادوبرابراندازه‌ یک کارتن موزمی‌باشد این جعبه‌ها کمتراز یک ونیم وجب ارتفاع یک ونیم وجب طول. و تقریباً دو ونیم وجب عرض دارند وبرای وسایلی مانندلوازم آشپزخانه مثل سرویس قابلمه، مخلوط‌کن، وسایل اتاق‌ها که monazambar سایزمتوسطی دارندمناسب‌اند. با توجه به شکل 1حمل اثاثیه منزل در اصفهان می توانید سایزهای مختلف کارتون های اسباب کشی را مشاهده کنید.

 

شکل 1حمل اثاثیه منزل در اصفهان

  • حین پر کردن کارتون ها بایدتناسب سایزاجسام با سایزکارتون هارعایت شود!

سایز بزرگ کارتن حمل اثاثیه منزل اصفهان حدود ۷۰ در ۵۰ در ۵۰ است، که تقریباًچهار ونیم برابریک کارتن موزمی‌باشد. این کارتن‌ها کمی بیشتر از دو وجب ارتفاع، سه وجب طول، ودو وجب عرض دارند و برای وسایل بزرگ مناسب‌اند. می‌توانید برای شلوغ نشدن خانه در هنگام حمل اثاثیه منزل در اصفهان کارتن‌ها یالوازم کوچک رامنظم باردرون این کارتن‌ها قراردهید. می ‌توانیدازاین کارتن‌هابرای بسته‌بندی لوازم کامپیوترووسایل بزرگ مثل لوستراستفاده کردفقط باید به یاد داشته باشیم که تناسب سایزاجسام وسایزکارتن‌هارارعایت کنیم. بهتراست کارتن‌های بزرگ راباترکیب وسایل پرحجم وسبک ووسایل کوچک وسنگین پرکردتاوزن کارتن خیلی زیادنشودودیواره وکف آن درحین اسباب‌کشی ازبین نرود. همچنین میتوانید ازکاورهای زیپ دارکه برای رخت خواب تعبیه شده اند ودراندازه های کوچک، متوسط و بزرگ وجوددارند استفاده کنید. با توجه به شکل 2 کارتن حمل اثاثیه منزل اصفهان می توانید نحوه قرار دادن وسایل در کارتن را ببینید.

شکل 2 کارتن حمل اثاثیه منزل اصفهان

  • برای محکم کردن ته کارتون حمل اثاثیه منزل در اصفهان بایدازمقواکارتنی استفاده کرد؟

حتما اطمینان حاصل کنید که ته کارتن حمل اثاثیه منزل اصفهان سفت باشد چون که به راحتی درراه باز می‌‌شوند. یکی ازکارهای ساده‌ برای این منظوراین است که مقوای کارتنی را درانتهای کارتن بچسبانید و منظم بار کارتن راچند لایه کنید. از چسب های پهن استفاده کنیدواطراف کارتن را محکم کنیدشایدلازم باشداطراف بعضی ازکارتن هارا چنددورچسب بزنیدتا به خوبی محکم شوند. یکی ازراه‌های افزایش نظم وطبقه‌بندی کارتن‌ها در حمل اثاثیه منزل در اصفهان این است که لوازم هراتاق رادر یک کارتن بگذارید. به جای اینکه دور خانه دنبال وسیله‌ای بگردید که در فضای خالی کارتن جای بگیردتمرکزتان رابر وسایل همان اتاق بگذارید. اکثر اتاق‌ها اشیای کوچک و بزرگ دارند، پس بهتر است برای راحت کردن کارتان همین روش را در پیش بگیرید.

  • اول وسایل بزرگ و بعد وسایل کوچک را درون کارتون بگذارید!

وقتی شروع به پرکردن کارتن حمل اثاثیه منزل اصفهان می‌کنید اول باید وسایل‌ نسبتاً بزرگ را monazambar درون آن قراردهید. و بعد تا جایی که می‌توانید جاهای خالی را با اشیای کوچک وکم حجمی که اطرافتان پر است پر کنید. البته باید حواستان باشد که زیاده ‌روی نکنید چون قرار نیست که کارتن ‌های تان بیش از حد سنگین شوند. لب تالب محکم:حسین که درحال حمل اثاثیه منزل در اصفهان است میگوید:هیچ وقت نمی‌دانم که کارتن‌هارابایدتاآخرپرکنم یابگذارم کمی فضای بازداخلشان بماند. ازیه طرف خالی گذاشتن آنهاهدر دادن فضاست وازطرف دیگرممکن است کارتن‌ هازیاد سنگین شوند وبه وسایل داخل کارتن فشاروارد شود. موقع پر کردن کارتن ها حین اسباب کشی حتماً باید مطمئن شوید که وسایل شکستنی‌ به خوبی محافظت می ‌شوند.

 

  • برای محافظت از وسایل شکستنی از کارتن های رنگی استفاده کنید!

موقع پر کردن کارتن حمل اثاثیه منزل اصفهان باید حتما مطمئن شوید که وسایل شکستنی‌ به خوبی محافظت خواهند شد. کارتن هایی که داخل آن وسایل شکستنی قراردارد را جدا کنید می‌توانید برای این کارازکارتن های رنگی monazambar استفاده کنید. یا روی کارتن کلمه شکستنی بنویسیددقت کنیدکه نوشته‌هاروی کارتن‌هااحتمال کمی داردکه توسط کارگران حمل اثاثیه منزل در اصفهان خوانده شود. بهتر است کارتن ها را تا جایی پر کنید که وسایل داخل کارتون ها فضایی برای حرکت کردن نداشته باشند. کارتنی که لب به لب پر شده است محکم وایمن است اگرکارتنی که تا نیمه پر شده حسابی سنگین است. می‌توانید با روزنامه یا فیبر یا وسایلی که وزن سبکی دارند فضا های خالی  بین آن ها را پر کنید.

 

  • قانون طلایی پر کردن کارتون های حمل اثاثیه منزل در اصفهان چیست؟

قانون طلایی پرکردن کارتن حمل اثاثیه منزل اصفهان این است که وزن هر جعبه نباید از بیست و دوکیلوگرم بیشترباشد. حتی اگر نیروی اسباب ‌کشی  استخدام کرده‌اید خیلی از جاها باید جعبه‌ها را از اتاقی به اتاقی دیگر جابه‌جا کنید. پس اول باید مطمئن شوید که می‌توانید جعبه‌ها رابلندکنید البته بعضی ازجعبه‌ها وزن بیشتر از بیست و دو کیلوگرم دارند. باید حین بسته ‌بندی حد الامکان به توازن وزنی توجه کنیم تاموقع حمل اثاثیه منزل در اصفهان به مشکل نخورید. می توانید به این کاربه دیدیک بازی هم نگاه کردانگارباپرکردن هر کارتن در حال قرار دادن تکه‌ های پازل هستید. می ‌توانید تکه های پازل را با دقت بیشتر جای خود قرار دهید و حین اسباب‌ کشی کلی خوش بگذرید.

دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.