هنگام اسباب کشی بهتر است از کامیون استفاده کنیم یا وانت